• Tibor Chladek

Szent Semjén evangéliumaAzt eddig is egyértelműen láthattuk a kormányzati intézkedések tükrében, hogy az Orbán-rendszer úgy viszonyul a keresztyén tanításokhoz mint a vörös khmerek a humanizmus eszményeihez. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azonban már egész odáig ment, hogy nyilvánvalóan hitújító szándékkal teljességgel újrafogalmazta az egyház társadalmi szerepét, hiszen álláspontja szerint "az egyház nem emberbaráti egyesület".


Amennyiben az egyházra úgy tekintünk, mint emberek alkotta intézményes szervezetre, akkor akár az inkvizícióra, akár a holokauszt idején - a kevés, de annál nagyobb tiszteletet érdemlő kivételtől eltekintve - passzívan félrenéző egyházi szereplőkre gondolunk, a miniszterelnök-helyettesnek akár igaza is lehetne. Azonban ha az egyházra úgy tekintünk, mint a názáreti Jézust követők közösségére, mint "Krisztus testére", akkor e lelki-szellemi közösség tagjai: a jézusi tanokat követni igyekvő keresztyén emberek eléggé megrökönyödhetnek Semjén Zsolt szavain.


"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam és, eljöttetek hozzám". A názáreti Jézus e szavakkal foglalta össze Máté evangéliumában a tanításait követni akaróktól elvárt tetteket, ha úgy tetszik, a jézusi társadalomfelfogást. "Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg" - intette tanítványait Jézus, az emberiesség, "az emberbarátság", a testvériesség szellemében.


Szinte felsorolni is lehetetlenség, mennyi társadalmi csoporttal szemben cselekedett a fent idézett jézusi tanításokkal homlokegyenest ellenkezőleg a magát kereszténydemokratának nevező kormányzat. Említhetnénk a hajléktalanság kriminalizálását, a kilakoltatások engedélyezését, a szociális ellátórendszer szétverése által a mélyszegénységben élő családok magára hagyását. A legszemléletesebb példa azonban a tompai tranzitzónában rendszeresen fizikailag bántalmazott, illetve több esetben éheztetett menekültek sorsa, amelyen keresztül világosan látható, hogy tetteiben mennyire keresztyén a magát amúgy kereszténydemokratának nevező kormányzat - nyilvánvalóan semennyire sem.


Szomorú, hogy a miniszterelnök-helyettesnek húsvét ünnepén is kizárólag a migránsok, az idegengyűlölet, Gyurcsány Ferenc továbbá az évekkel ezelőtt megszűnt SZDSZ szidalmazása jutott eszébe a Hír TV-nek adott interjújában - nekünk viszont Semjén Zsolt gondolatai, továbbá a NER luxusban dúskáló vezetőinek a nép többségét nyomorba taszító szociálpolitikája kapcsán a názáreti Jézusnak a keresztfán elmondott szavai: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek". (Lukács, 23,24)Chladek Tibor

11 views0 comments

Recent Posts

See All